WELT Center

Lees meer - WELT handleiding

The WELT Center supports the curriculum in secondary education with WELT projects, to improve citizenship and the general quality of education.

WELT PROJECTS

Working on a WELT project is equivalent to team teaching to learn students make a political choice on the main social fault lines:

 • open/closed society
 • equality/inequality
 • system change/green economy

“WELT is team teaching for a better world.”

All school subjects of a single grade or a year are combined and cooperate with civil society organizations for 10% of the school year.

WELT projects combine all school factors that influence the civic education of students and increase the quality of education in several areas:

 • citizenship and transversal competences are included in a coherent view on education that is also clearly visible in school practice
 • team spirit is enhanced by professional project work
 • the development of the community/extended school is given more opportunities
 • the horizontal and vertical coherence of the school curriculum is given more structure
 • the efficiency and effectiveness of the learning process are strengthened

On the website the reader can find articles, examples and consult manuals (only the basic manual has an EN version).

THE WELT CENTER

The WELT Center

 • provides support to teacher training programs that want to organize a WELT designlab where students prepare in interdisciplinary teams WELT projects at the request of secondary schools
 • supports secondary schools with study days and a professionalization trajectory (via AP university college)
 • hosts the Flemish Citizenship Olympiad
 • makes films for citizenship education in collaboration with MaakiProduction
 • conducts research into transversal (world)citizenship education

_________________________________

Het WELT Center ondersteunt het curriculum in het secundaire onderwijs met WELT projecten. Om het tekort aan burgerzin tegen te gaan en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

WELT PROJECTEN

Werken aan een WELT project staat gelijk aan team teaching om leerlingen een politieke keuze te leren maken op de voornaamste maatschappelijke breuklijnen:

 • open/gesloten samenleving
 • gelijkheid/ongelijkheid
 • systeemverandering/groene economie

“WELT is team teaching voor een betere wereld.”

Daarbij worden in een graad of een jaar voor 10% van de schooltijd alle schoolvakken gecombineerd en samengewerkt met civiele organisaties.

WELT projecten integreren alle schoolfactoren die burgerschap beïnvloeden en verhogen de onderwijskwaliteit op verschillende vlakken:

 • burgerschap en transversale competenties worden opgenomen in een samenhangende visie op onderwijs die ook duidelijk zichtbaar is in de schoolpraktijk
 • de teamgeest wordt versterkt door professioneel projectwerk
 • de ontwikkeling van de brede school krijgt meer kansen
 • de horizontale en verticale samenhang van het schoolcurriculum krijgt meer structuur
 • de efficiëntie en effectiviteit van het leerproces worden bevorderd

Op de website vindt de lezer vrij te raadplegen artikels, handleidingen en voorbeelden.

HET WELT CENTER

 • levert ondersteuning aan lerarenopleidingen die een WELT designlab willen organiseren waarin studenten WELT projecten voorbereiden op vraag van secundaire scholen
 • ondersteunt secundaire scholen met studiedagen en een professionaliseringstraject via AP Hogeschool
 • herbergt de Vlaamse Burgerschap Olympiade
 • maakt i.s.m. MaakiProduction films voor burgerschapseducatie
 • verricht onderzoek naar transversale (wereld)burgerschapseducatie