Reflectie fiche

Voornaamste leerdoelen (sleutelcompetenties, bouwstenen en eindterm nrs.)

 • Leren leren (transversaal): zichzelf als lerende begrijpen (13.1, 13.2); leeropvattingen, -proces en –resultaten reguleren (13.14, 13.15, 13.16); samen het leerproces vormgeven (13.17); domeinspecifieke taal hanteren (13.18).

Beschrijving

 • Naast de takenbladen en de kunstprojecten zijn de reflecties de voornaamste evaluatievorm (ook de projectmap zelf en het oordeel van andere juryleden dan de leerkrachten kunnen in rekening worden gebracht). Ze worden geschreven na iedere projectfase en zijn bedoeld als enerzijds een instrument om de voornaamste inhouden te integreren en anderzijds als oefening leren leren. Het is een geschikt middel om tot meer zelfsturing (op zich eveneens een set van competenties) te komen.

Richtlijnen

 • Iedere reflectie bevat minstens volgende 6 vragen:

1.1. Geef ieder onderdeel van de projectfase een eigen toepasselijke titel, en leg uit waarom je die titel toepasselijk vindt

1.2. Maak een zo volledig mogelijke mind-map van de projectfase, met de voornaamste begrippen, feiten en inzichten die je leerde

1.3. Geef per onderdeel je oordeel over de kwaliteit van de les: was die goed of minder goed, en waarom

1.4. Welke opdracht of welk onderdeel vond je het belangrijkste, en vind je dat je die goed kon uitvoeren of dat je dat onderdeel goed begreep, of niet – en waarom

1.5. Wat zou je kunnen doen om sommige dingen sneller en beter te leren – denk aan aandacht, herhaling, notities nemen, vragen stellen, in orde zijn, materiaal meehebben, thuis nog even over de stof nadenken, erover spreken met je gezinsleden of vrienden, …

1.6. Wat zouden sommigen of de hele projectgroep nog beter kunnen doen – waarop zou meer moeten worden gelet, wat zou moeten worden vermeden

 • Iedere reflectie kan worden aangevuld indien nodig (cfr. de extra vragen voor reflectie bij de ILD van het onderdeel Een open houding) of kan gehanteerd worden als leidraad bij de feedback van de leerkracht(en)

Evaluatie

 • De reflectie wordt geëvalueerd op:
  • Volledigheid (opdracht helemaal uitgevoerd)
  • Kwaliteit van de argumentatie
  • Kwaliteit van het taalgebruik