Handleiding vakdoorbrekend projectwerk in het so. transversaal werken aan actief burgerschap

WELT - de Handleiding vakdoorbrekend projectwerk in het secundair onderwijs copy

Deze handleiding is de bekroning van drie jaar samenwerking tussen het WELT programma van de lerarenopleiding aan AP Hogeschool en het team Actief Burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, dat WELT opnam als officieel beleid.

De handleiding laat zien hoe vakdoorbrekend projectwerk tegemoet kan komen aan de nood om teamgericht en efficiënt om te gaan met de vernieuwing en verzwaring van de eindtermen. De inleiding overloopt een rist redenen waarom vakdoorbrekend werken aan burgerschap (en een groot aantal transversale eindtermen) een veel betere optie is dan de ‘opsluiting van deze eindtermen in vakken’. Daarnaast wordt ingegaan op de organisatie, evaluatie, remediëring en rapportering bij professioneel (vakdoorbrekend) projectwerk. We beschrijven ook kort hoe je daarbij het WELT programma kan aanwenden om de competentie burgerschap en verschillende transversale eindtermen vrijwel automatisch na te streven.

Maar het voornaamste onderdeel zijn zonder twijfel de 18 concepten voor WELT projecten (6 per graad). Een greep uit het aanbod:

  • ‘Verkeer en luchtkwaliteit’
  • ‘Mars meets Venus, gendergelijkheid op school’
  • ‘Een wereld(school) van verschil’
  • ‘De schooltuin’
  • ‘Complottheorieën’
  • ‘Arm & Rijk’
  • ‘In de voetsporen van Malcolm X’
  • ‘Commons en burgerinitiatieven’

Scholen van andere netten kunnen zich door de handleiding laten inspireren en net als de stedelijke lycea een aanvraag doen bij het WELT Designlab van AP Hogeschool voor de voorbereiding van vermelde en andere projecten tot op het niveau van de lesvoorbereidingen (Projectaanvraag).