WELT Center

team teaching for a better world

Lees meer - WELT handleiding

The WELT Center supports the curriculum in secondary education with WELT projects, to improve citizenship and the general quality of education.

WELT PROJECTS

Working on a WELT project is equivalent to team teaching to learn students make a political choice on the main social fault lines:

 • open/closed society
 • equality/inequality
 • system change/green economy

All school subjects of a single grade or a year are combined by their expertise and cooperate with civil society organisations for 10% of the school year. The projects integrate all school factors that influence the civic education of students, and increase the quality of education in several areas:

 • citizenship and transversal competences are included in a coherent view on education that is also clearly visible in school practice
 • team spirit is enhanced by professional project work
 • the development of the community/extended school is supported
 • the horizontal and vertical coherence of the school curriculum is strengthened
 • the efficiency and effectiveness of the learning process are improved

On the website the reader can find articles, examples and manuals. A good introduction can be found here.

THE WELT CENTER

Next to designing the projects the WELT Center

 • provides support to teacher training programs that want to organise a WELT designlab where students prepare WELT projects at the request of secondary schools
 • supports secondary schools with study days (via MaakiProduction)
 • organises a professionalisation program (Dutch) and a master-class (Dutch or English) for teachers
 • coordinates the Flemish Citizenship Olympiad
 • makes films for citizenship education in collaboration with MaakiProduction
 • conducts research into transversal (world)citizenship education

_________________________________

Het WELT Center ondersteunt het curriculum in het secundaire onderwijs met WELT projecten. Om het tekort aan burgerzin tegen te gaan en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

WELT PROJECTEN

Werken aan een WELT project staat gelijk aan team teaching om leerlingen een politieke keuze te leren maken op de voornaamste maatschappelijke breuklijnen:

 • open/gesloten samenleving
 • gelijkheid/ongelijkheid
 • systeemverandering/groene economie

Daarbij worden in een graad of een jaar voor 10% van de schooltijd de expertise van alle schoolvakken gecombineerd en samengewerkt met civiele organisaties. WELT projecten integreren alle schoolfactoren die burgerschap beïnvloeden en verhogen de onderwijskwaliteit op verschillende vlakken:

 • burgerschap en transversale competenties worden opgenomen in een samenhangende visie op onderwijs die ook duidelijk zichtbaar is in de schoolpraktijk
 • de teamgeest wordt versterkt door professioneel projectwerk
 • de ontwikkeling van de brede school krijgt meer kansen
 • de horizontale en verticale samenhang van het schoolcurriculum krijgt meer structuur
 • de efficiëntie en effectiviteit van het leerproces worden bevorderd

Op de website vindt de lezer artikels, handleidingen en voorbeelden. Een goede inleiding is deze.

HET WELT CENTER

Naast het ontwerpen van projecten, richt het center zich op

 • ondersteuning leveren aan lerarenopleidingen die een WELT designlab willen organiseren waarin studenten WELT projecten voorbereiden op vraag van secundaire scholen
 • het ondersteunen van secundaire scholen met studiedagen (via MaakiProduction)
 • het organiseren van een professionaliseringstraject (NL) en een master-class (NL/EN) voor leerkrachten
 • het coördineren van de Vlaamse Burgerschap Olympiade
 • het maken, i.s.m. MaakiProduction, van films voor burgerschapseducatie
 • het verrichten van onderzoek naar transversale (wereld)burgerschapseducatie