GALERIJ ANTIRACISME

Verkorte lesvoorbereiding

Waarden en alternatieven – kennisluik onderdeel 1

Duur 1à2 lesuren.

Voornaamste leerdoelen (sleutelcompetenties, bouwstenen en eindterm nrs.)

 • Nederlands (vakspecifiek): Nederlands gebruiken als communicatiemiddel (2.4, 2.5, 2.8).
 • Digitale competentie en mediawijsheid (transversaal): digitale media en toespassingen gebruiken (4.1).
 • Sociaal-relationele competenties (transversaal): interpersoonlijke relaties (5.5).
 • Burgerschap (transversaal): actief participeren aan de samenleving (7.9); democratische principes en cultuur kaderen (7.16).
 • Leren leren (transversaal): zichzelf als lerende begrijpen (13.1, 13.2); geschikte leeractiviteiten, strategieën en tools inzetten (13.6); leeropvattingen reguleren (13.14) ; samen leerproces vormgeven (13.17).
 • Ontwikkeling van initiatief (transversaal): de uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken (15.2)

Benodigdheden

 • 2 computers en internetverbinding per max. 5 lln.
 • Takenblad Antiracisme (per groep).

Lesopbouw (acties leerkrachten én leerlingen)

 • De leerkracht(en) duidt de les in de context van het project. “De eerste dag van onze projectweek introduceerden we het probleem racisme, met de film. De tweede dag hebben we enkele elementen van een verklaring van racisme aangebracht en laten zien dat het eigenlijk geen steek houdt – we zijn immers allemaal lid van één ‘familie’. Vandaag bespreken we in deze les wat er tegen racisme allemaal kan worden ondernomen. We maken daarvoor een galerij van antiracisme.”
 • De leerlingen werken in groepjes van max. 4 en ontvangen per groep het takenblad Antiracisme, met de nodige richtlijnen. De leerkracht(en) projecteert de lijst met antiracistische organisaties waaruit de groepjes één kiezen.
 • Na het opzoekwerk en de opmaak van een ppt van max. 4 dia’s, krijgt ieder groepje een vijftal minuten voor de presentatie, waarna de anderen, eveneens voor een vijftal minuten (positieve of negatieve) kritiek leveren op het werk van de organisatie.

Evaluatie

 • Takenblad Antiracisme

1. Keuzelijst

Unia

Hand in Hand

Jongeren tegen racisme

Platform 21/03

Kif Kif

MRAX tegen VB en S&V (aanvangen bij https://www.hln.be/nieuws/binnenland/franstalige-antiracismevereniging-naar-rechter-tegen-vlaams-belang~a41c023c/)

Minderhedenforum

2. Onderzoek (30min.)

a) voor wat staat de organisatie

– hoe stelt ze zichzelf voor

b) hoe speelt de organisatie een rol in het bestrijden van racisme – wat doet de organisatie zoal

c) kies één actie van organisatie uit die je de klas wil voorstellen – is de actie zinvol, is ze goed gekozen, zal ze haar doel bereiken en waarvan zou dat afhangen, (waarom) vinden jullie de organisatie en de actie goed of niet

Maak een ppt van max. 4 dia’s om je onderzoek voor te stellen.

3. Presentatie (5min. + 5min. commentaar van de klas)

Presenteer je organisatie aan de klas

De presentatie wordt geëvalueerd op:

 • Volledigheid (opdracht helemaal uitgevoerd).
 • Kwaliteit van de presentatie
 • Kwaliteit van het taalgebruik