Starthappening

Verkorte lesvoorbereiding

Glokaal probleem: Racisme in Antwerpen

Duur: Een schooldag

Voornaamste leerdoelen (sleutelcompetenties, bouwstenen en eindterm nrs.)

 • Lichamelijke en geestelijke gezondheid (transversaal): het mentaal welbevinden opbouwen, onderbouwen en versterken (1.16, 1.17)
 • Nederlands (vakspecifiek):Nederlands gebruiken als communicatiemiddel (BG 2.1, BG 2.2, BG 2.3)
 • Digitale competenties en mediawijsheid (transversaal): verantwoord omgaan met media en informatie (BG 4.6)
 • Burgerschap (transversaal): omgaan met diversiteit (7.4, 7.6)
 • Leren leren (transversaal): zichzelf als lerende begrijpen (13.1) ; leeropvattingen, -proces en –resultaten reguleren (13.14)

Benodigdheden

 • DVD Film Kassablanka
 • Inhoudstafel Projectmap (kopijen)
 • Takenblad Elementen (kopijen)

Lesopbouw (acties leerkrachten én leerlingen)

 • De start van het project wordt feestelijk ingeluid (de lln. werden voorafgaandelijk gevraagd materiaal mee te brengen om de klas wat anders in te richten of aan te kleden, eventueel voor (gezonde) drank en versnapering te zorgen, een kleurrijke map mee te brengen, …). (25min.)
 • De coördinerende leerkrachten openen het project: zonder het thema reeds te moeten benoemen, introduceren ze de film Kassablanka als een film over een wereldprobleem in Antwerpen, waarin de lln. misschien plaatsen en allerhande toestanden zullen herkennen, ondanks het productiejaar van de film (2002). (100min.)
 • Na het bekijken van de film volgt meteen een kort klasgesprek waarbij de lln. hun oordeel over de film een eerste keer kort beargumenteren en vergelijken. De leerkrachten houden voorlopig alle duiding of verheldering achterwege, en beperken zich, voor zover nodig, tot het gaande houden van het gesprek. Hoofddoel is het verzamelen van voldoende stof om interesse, vragen en discussie – betrokkenheid – op te wekken. (20min.)
 • Vervolgens noteren de lln. hun oordeel en argumenten (filmbespreking) op een blad, dat later in de projectmap zal worden ingevoegd. Als tweede en voornaamste deel van de opdracht bij de film, dienen de lln. individueel op het takenblad betreffende ‘elementen’ (begrippen) te verklaren en te koppelen aan toepasselijke of relevante scènes uit de film. Deze opdracht zal functioneren als voorafname van kennis en waardepatroon, voor het onderzoek van de leerkrachten na afloop van het project. (30min.)
 • Tijdens de laatste 25min. van de voormiddag krijgen de lln. een kort overzicht van de projectweek (weergave schematische opbouw op zowel PPT als blad voor de projectmap) en de inhoudstafel van de projectmap, die zij zelf doorheen de projectweek dienen te vervolledigen.
 • De namiddag begint met de workshop “Oogkleppen af!” van School Zonder Racisme. Ook de leerkrachten zijn hierbij aanwezig om nadien de opgedane kennis te kunnen helpen transfereren naar de kennislijn: de lln. krijgen een tweede kopij van dezelfde opdracht Elementen en proberen tot een beter resultaat te komen. Zeker ‘vooroordelen’, ‘stereotypen’, ‘discriminatie’, ‘onverdraagzaamheid’, dienen zij nu te begrijpen en te kunnen illustreren met scènes uit de film. Deze tweede kopij bevat ook de beschrijving van de huistaak die de leerlingen de volgende dag terug meebrengen naar school. (100min.)
 • De dag wordt afgesloten met het samenstellen van de groepjes voor de kunstprojecten. In kleine groepjes zullen de lln. aan het eind van het project een rollenspel of danschoreografie uitvoeren, geïnspireerd door een of meerdere scènes uit de film. Daaraan zullen ze zowat iedere dag van de projectweek kunnen werken. Zij kunnen er ook voor kiezen om individueel tekeningen te maken die op dezelfde wijze zijn ingegeven. Ieder groepje kiest één of twee scènes als inspiratie voor hun deelproject. Ieder deelproject dient een of meer ‘elementen’ te bevatten alsook een oplossing of oordeel in te sluiten bij de verbeelde situatie. Het is in de eerste graad zeker aangewezen dat ieder groepje een coach of begeleidende leerkracht bij zich krijgt, die o.a. toeziet op het nakomen van gemaakte afspraken en taakverdeling. Als tweede luik kunst verzamelen de lln. foto’s of afbeeldingen van kunstwerken over/tegen racisme (eventueel met enige commentaar) achteraan hun projectmap. (50min.) Zie ook het onderdeel Kunstproject voor een meer precieze beschrijving en afzonderlijke opgave van leerdoelen en evaluatie.

Evaluatie

 • Takenblad Elementen + Huistaak

Enkel de eerste 4 elementen dienen de eerste dag uitleg en illustratie te hebben gekregen.

 1. Leg volgende elementen (begrippen) uit in je eigen woorden:

1.1. vooroordeel

1.2. stereotype

1.3. discriminatie

1.4. onverdraagzaamheid

1.5. racisme

1.6. extremisme

1.7. verkiezingen

1.8. migratie

1.9. integratie

1.10. pluralisme

1.11. segregatie

 1. Zoek voor ieder element een toepasselijke scène uit de film Kassablanka. Beschrijf iedere scène in twee of drie zinnen.
 1. Huistaak

Zoek op het internet (sociale media) naar minstens twee voorbeelden van stereotypen en vooroordelen, die je bijhoudt in je projectmap. Je legt ook uit waarom je denkt dat dit vooroordelen en stereotypen zijn, en je noteert je mening over de mate waarin de media dergelijke vooroordelen en stereotypen verspreidt.

 • Reflectie

Aan het eind van iedere projectdag of project-fase maken de lln. een kort verslag. Zie Fiche Reflectie.

Bijlage

 • Inhoudstafel projectmap
 1. Titelblad
 2. Schematische opbouw
 3. Probleem

3.1. Filmbespreking

3.2. Takenblad Elementen

3.3. Reflectie

 1. Analyse

4.1. Takenblad Diversiteit

4.2. Alle mensen, één familie?

4.3. Takenblad Racisme en ongelijkheid

4.4. Reflectie

 1. Waarden & Alternatieven

5.1. Takenblad Antiracisme

5.2. Een open houding

5.3. Reflectie

 1. Opinies van anderen

6.1. Integratie

6.2. Reflectie

 1. Standpunt

7.1. Toonmoment

7.2. Eindreflectie

 1. Kunstproject

8.1. Beschrijving

8.2. Verzameling kunstwerken (anti)racisme